ตำบลริมปิง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010039
PERCODE 6 หลัก510053
กระทรวง 10 หลัก1051510053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตำบลริมปิง
ชื่อ (อังกฤษ)Thambonrimping
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-000075
อีเมล์แอดเดรสrimpingschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1051510053&page=history
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5947303
Longitude
98.9737682
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.