วัดศรีบังวัน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010038
PERCODE 6 หลัก510052
กระทรวง 10 หลัก1051510052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศรีบังวัน
ชื่อ (อังกฤษ)Watsribungwan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-000192
อีเมล์แอดเดรสsribangwan@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510052
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6069906
Longitude
98.9902343
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
5 โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.