วัดบ้านแจ่ม
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010037
PERCODE 6 หลัก510004
กระทรวง 10 หลัก1051510004
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านแจ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)BANJAM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-527043
อีเมล์แอดเดรสbanjam51010037@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510004
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5782924
Longitude
99.0802152
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก