บ้านฮ่องกอม่วง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010036
PERCODE 6 หลัก510003
กระทรวง 10 หลัก1051510003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฮ่องกอม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Hongkormaung
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-526060
อีเมล์แอดเดรสHKM266@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510003
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6076874
Longitude
99.0548927
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก