วัดเหมืองกวัก
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010035
PERCODE 6 หลัก510002
กระทรวง 10 หลัก1051510002
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเหมืองกวัก
ชื่อ (อังกฤษ)Muangkwak
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-503527
อีเมล์แอดเดรสwmk189@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510002
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6124032
Longitude
99.0897648
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก