บ้านมะเขือแจ้
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010034
PERCODE 6 หลัก510001
กระทรวง 10 หลัก1051510001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมะเขือแจ้
ชื่อ (อังกฤษ)MAKHUAJAE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-8557978
อีเมล์แอดเดรสdatamkj5101003419@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510001
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5782587
Longitude
99.0893311
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก