วัดสันคะยอม
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010031
PERCODE 6 หลัก510006
กระทรวง 10 หลัก1051510006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสันคะยอม
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Sankayom School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-528115
อีเมล์แอดเดรสdatasankayom2558@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510006
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5933061
Longitude
99.0844542
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก