วัดศรีดอนตัน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010028
PERCODE 6 หลัก510009
กระทรวง 10 หลัก1051510009
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดศรีดอนตัน
ชื่อ (อังกฤษ)Watsridontan
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-503723
อีเมล์แอดเดรสSri-donton @ hotmail.co
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5913119
Longitude
99.0810685
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก