วัดหนองซิว
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010025
PERCODE 6 หลัก510025
กระทรวง 10 หลัก1051510025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองซิว
ชื่อ (อังกฤษ)watnongsew
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-584572
อีเมล์แอดเดรสwatnongsewschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510025
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5381444
Longitude
99.0029713
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก