วัดน้ำพุ
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010024
PERCODE 6 หลัก510024
กระทรวง 10 หลัก1051510024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้ำพุ
ชื่อ (อังกฤษ)Watnampu
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-584923
อีเมล์แอดเดรส51010024@lpn1.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510024
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5066607
Longitude
99.0292728
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก