วัดห้วยม้าโก้ง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010023
PERCODE 6 หลัก510023
กระทรวง 10 หลัก1051510023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดห้วยม้าโก้ง
ชื่อ (อังกฤษ)huaimakong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-584574
อีเมล์แอดเดรสhuaimakong@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510023
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5019978
Longitude
99.0090247
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก