วัดล่ามช้าง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010018
PERCODE 6 หลัก510049
กระทรวง 10 หลัก1051510049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดล่ามช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)wadlamchang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประตูป่า
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-001222
อีเมล์แอดเดรสpraisri.praisri@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6335309
Longitude
98.9965726
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก