วัดขี้เหล็ก
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก51010008
PERCODE 6 หลัก510011
กระทรวง 10 หลัก1051510011
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Watkheelek
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-581288
อีเมล์แอดเดรสwatkl@hotmail.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510011
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5820782
Longitude
99.0610658
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.