อนุบาลลำพูน
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010007
PERCODE 6 หลัก510042
กระทรวง 10 หลัก1051510042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลลำพูน
ชื่อ (อังกฤษ)anubanlanphun
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-511087
อีเมล์แอดเดรสanubanlamphun@gmail.com
เว็บไซต์www.ablpn.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5692187
Longitude
99.0052109
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.