วัดจักรคำภิมุข
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010006
PERCODE 6 หลัก510058
กระทรวง 10 หลัก1051510058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดจักรคำภิมุข
ชื่อ (อังกฤษ)jakkampimook
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-534037
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5707157
Longitude
98.9667163
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.