บ้านสันมะนะ
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก51010005
PERCODE 6 หลัก510057
กระทรวง 10 หลัก1051510057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันมะนะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansanmana
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-500840
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5693249
Longitude
98.9479411
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.
9 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 1 รร.