บ้านศรีย้อย
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010004
PERCODE 6 หลัก510041
กระทรวง 10 หลัก1051510041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีย้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Sriyoi
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-003556
อีเมล์แอดเดรสsriyoischool1@gimail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1051510041&page=info
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5486255
Longitude
98.9725437
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก