วัดสันต้นธง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010002
PERCODE 6 หลัก510039
กระทรวง 10 หลัก1051510039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสันต้นธง
ชื่อ (อังกฤษ)watsantonthong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลต้นธง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-511223
อีเมล์แอดเดรสwatsantonthong_school@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510039
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5621214
Longitude
98.9913541
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก