วัดป่ายาง
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก51010001
PERCODE 6 หลัก510056
กระทรวง 10 หลัก1051510056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่ายาง
ชื่อ (อังกฤษ)WADPAYANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์053-500585
อีเมล์แอดเดรสpayang2553@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510056
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5850701
Longitude
98.9642998
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก