ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
510100015100561051510056 วัดป่ายาง 8ริมปิงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-500585payang2553@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510056
510100025100391051510039 วัดสันต้นธง 2ต้นธงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-511223watsantonthong_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510039
510100045100411051510041 บ้านศรีย้อย 4ต้นธงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-003556sriyoischool1@gimail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1051510041&page=info
510100055100571051510057 บ้านสันมะนะ 6ต้นธงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-500840
510100065100581051510058 วัดจักรคำภิมุข 7ต้นธงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-534037
510100075100421051510042 อนุบาลลำพูน 0ในเมืองเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-511087anubanlamphun@gmail.comwww.ablpn.ac.th
510100085100111051510011 วัดขี้เหล็ก 3บ้านกลางเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-581288watkl@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510011
510100125100381051510038 ตำบลบ้านแป้น 3บ้านแป้นเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-521612tb_banpan@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510038
510100185100491051510049 วัดล่ามช้าง 3ประตูป่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-001222praisri.praisri@gmail.com
510100195100501051510050 วัดประตูป่า 4ประตูป่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-000627pratoopa.school1@gamil.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510050
510100205100511051510051 บ้านศรีสุพรรณ 5ประตูป่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-000643bansrisuphan@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510051
510100225100221051510022 วัดสันป่าสัก 6ป่าสักเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-584774sanpasak_school@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510022
510100235100231051510023 วัดห้วยม้าโก้ง 8ป่าสักเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-584574huaimakong@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510023
510100245100241051510024 วัดน้ำพุ 7ป่าสักเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-58492351010024@lpn1.go.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510024
510100255100251051510025 วัดหนองซิว 9ป่าสักเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-584572watnongsewschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510025
510100285100091051510009 วัดศรีดอนตัน 11มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-503723Sri-donton @ hotmail.co
510100305100051051510005 บ้านสันป่าเหียง 7มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-503176sph283@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1051510005&Area_CODE=5101&Username=sunpaheang
510100315100061051510006 วัดสันคะยอม 4มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-528115datasankayom2558@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510006
510100345100011051510001 บ้านมะเขือแจ้ 1มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 089-8557978datamkj5101003419@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510001
510100355100021051510002 วัดเหมืองกวัก 5มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-503527wmk189@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510002
510100365100031051510003 บ้านฮ่องกอม่วง 6มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-526060HKM266@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510003
510100375100041051510004 วัดบ้านแจ่ม 3มะเขือแจ้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-527043banjam51010037@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510004
510100385100521051510052 วัดศรีบังวัน 4ริมปิงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-000192sribangwan@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510052
510100395100531051510053 ตำบลริมปิง 6ริมปิงเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-000075rimpingschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1051510053&page=history
510100425100431051510043 บ้านเวียงยอง 3เวียงยองเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-512217banwiengyong@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510043
510100445100451051510045 วัดป่าแดด 2เวียงยองเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053-093327watpadadschool.lp@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510045
510100475100201051510020 วัดหนองหล่ม 8ศรีบัวบานเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-553745nonglomschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510020
510100485100211051510021 วัดทุ่งยาว 7ศรีบัวบานเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-553079ty162.school@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
510100495100131051510013 บ้านจำบอน 11ศรีบัวบานเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-553181jumboon.school@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510013
510100515100161051510016 วัดบ้านม้า 5ศรีบัวบานเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-553768watbanma.school@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510016
510100525100461051510046 บ้านหนองช้างคืน 2หนองช้างคืนเมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-982300nckschool2016@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510046
510100555100371051510037 วัดหนองเหียง 5หนองหนามเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-598384vatnonghiang@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510037
510100565100301051510030 บ้านหนองหนาม 3หนองหนามเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-573643bannongnam@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510030
510100595100651051510065 บ้านต้นผึ้ง 1เหมืองง่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-093678"btp-school@hotmail.comidplan51010059@lpn1.go.th"
510100605100661051510066 วัดเหมืองง่า 2เหมืองง่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-51197651010060@LPN1.GO.THhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510066
510100615100671051510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 3เหมืองง่าเมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-006100goodschool_sw@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510067
510100645100741051510074 วัดกู่เส้า 2เหมืองจี้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-003400kusaoschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510074
510100655100701051510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1เหมืองจี้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-003119cmj2555@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510070
510100665100711051510071 บ้านห้วยส้ม 5เหมืองจี้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-506027huaysom_lp@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510071
510100675100721051510072 วัดป่าตึงเชตวัน 6เหมืองจี้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-003273patueng_c@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510072
510100685100731051510073 วัดต้นโชค 4เหมืองจี้เมืองลำพูน51000กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 053-563468tonchok_lp@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510073
510100705100601051510060 อนุบาลเมืองลำพูน 5อุโมงค์เมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-982328anuban_mlp@hotmail.comabmlpn.ac.th/index.php
510100715100611051510061 บ้านป่าเส้า 9อุโมงค์เมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-091244https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510061
510100725100621051510062 เชตวันหนองหมู 7อุโมงค์เมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-983177ctwschool9@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510062
510100735100631051510063 วัดฮ่องกอก 4อุโมงค์เมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-982555hongkok_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510063
510100745100641051510064 วัดชัยสถาน 10อุโมงค์เมืองลำพูน51150กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 053-091172watchaisathan.school@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510064
510100765102241051510224 บ้านหมื่นข้าว 4ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574497mkschool2558@gmail.com
510100775102251051510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 2ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574488pydc2010@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510225
510100785102261051510226 วัดทากาศ 6ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574499takadschool@gmail.com
510100795102271051510227 บ้านดอยคำ 7ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-976964doikhamschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510227
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา 16ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 palao.school2018@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510230
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 10ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546353https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510231
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 15ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546357Banpalaoschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510232
510100845102331051510233 บ้านศรีป้าน 5ทาขุมเงินแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574566sripan10084@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510233
510100885102371051510237 บ้านแม่เมย 6ทาขุมเงินแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-506676maemoei.school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510237
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก 2ทาทุ่งหลวงแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-575002MLschool2014@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510223
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล 4ทาทุ่งหลวงแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574495nykschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510221
510100965102021051510202 บ้านทาปลาดุก 5ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507106thapladukschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510202
510100975102031051510203 บ้านทาทุ่งไผ่ 3ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
510100995102051051510205 บ้านทาสองท่า 7ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507409Ubonkit2498@hotmail.com
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก 2ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507399tpsschool55@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510208
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา 6ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 thapapao@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510209
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 3ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-540019pongmaelopschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510244
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 5ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546359huayhormschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510241
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 6ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510242
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ 1ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 pongmaelopschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510240
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา 9ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 061-3513275kruutonn44@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510214
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา 3ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976381bansalamaethashool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510215
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ 6ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976612rongruea.lamphun@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510217
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี 7ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 086-4327597dongsarapee@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510218
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม 2ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-006724aranyaramschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510219
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง 15ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976611phatang.lpn1@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510211
510101185102121051510212 บ้านดอยแก้ว 12ทาสบเส้าแม่ทา511140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976011doikaew.lpn1@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510212
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว 2ท่าตุ้มป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508666nongbua360@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510097
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด 3ท่าตุ้มป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508698admin@ng.ac.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510098
510101235101101051510110 บ้านห้วยไฟ 6นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-540031huayfai82@gmail.comhf.pasang3.net
510101245101111051510111 บ้านน้ำย้อย 10นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 089-2617591bny137@gmail.comwww.ny.pasang3.net
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู 5นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555135pongru1959@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510113
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด 3นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555380toknamkad@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510114
510101285101151051510115 วัดนครเจดีย์ 13นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555255nakornjd@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510115
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ 12นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555-123nongsamana@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510116
510101305101061051510106 บ้านป่ารกฟ้า 9น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508699
510101315101071051510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย 1น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508574LaopakoiSchool2494@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510107
510101325101081051510108 วัดน้ำดิบ 7น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508696surachet.ron@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510108
510101335101091051510109 บ้านห้วยอ้อ 2น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508743huayor@hotmail.com
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง 15น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508082raidongschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510102
510101375101051051510105 บ้านหนองผ้าขาว 5น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-529539NPK51010137@gmail.com
510101395100941051510094 วัดเจดีย์สามยอด 6บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-593252
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน 3บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 watbanruan092@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510092
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ 1บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-004185nds104@outlook.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510090
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า 2บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-593474watbanloa@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510091
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง 1ปากบ่องป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521661ban-kongsch2010@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย 3ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521654changkaownoi@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510076
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย 2ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521996https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510077
510101485100751051510075 บ้านป่าซาง 1ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521881banpasang_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510075
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง 3ม่วงน้อยป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521828sapongschool11@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510088
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล 2ม่วงน้อยป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-005330pidsamai035@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510087
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ 6มะกอกป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-030331makokcenter@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510085
510101565100821051510082 บ้านกองงาม 1แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521747data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510082
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน 7แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-572441watbandonschool@outlook.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510080
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก 5แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521987nongnguak@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510081
510101595100781051510078 วัดป่าบุก 3แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-557165data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510078
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง 4แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-557165Dontongschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510079
510101615102671051510267 วัดบ้านธิ 14บ้านธิบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 053-501585wadbanthi_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510267
510101625102681051510268 วัดสันทราย 5บ้านธิบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 053-501139watsansaischool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510268
510101635102691051510269 วัดป่าสัก 6บ้านธิบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 053-985392wadpasak_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510269
510101665102721051510272 วัดศรีดอนชัย 10บ้านธิบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 081-287-0604watsridonchai2015@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510272
510101685102741051510274 บ้านห้วยไซ 8ห้วยยาบบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 053-984529ban_huaysai@windowslive.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510274
510101705102761051510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 5ห้วยยาบบ้านธิ51180กลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 053-984687jiewchada@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510276
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 14ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510310


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ