ข้อมูลสถานศึกษา อ.แม่ทา 28 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
510100765102241051510224 บ้านหมื่นข้าว 4ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574497mkschool2558@gmail.com
510100775102251051510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 2ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574488pydc2010@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510225
510100785102261051510226 วัดทากาศ 6ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574499takadschool@gmail.com
510100795102271051510227 บ้านดอยคำ 7ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-976964doikhamschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510227
510100815102301051510230 บ้านป่าเลา 16ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 palao.school2018@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510230
510100825102311051510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 10ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546353https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510231
510100835102321051510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 15ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546357Banpalaoschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510232
510100845102331051510233 บ้านศรีป้าน 5ทาขุมเงินแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574566sripan10084@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510233
510100885102371051510237 บ้านแม่เมย 6ทาขุมเงินแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-506676maemoei.school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510237
510100935102231051510223 บ้านเหมืองลึก 2ทาทุ่งหลวงแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-575002MLschool2014@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510223
510100945102211051510221 บ้านหนองยางไคล 4ทาทุ่งหลวงแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-574495nykschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510221
510100965102021051510202 บ้านทาปลาดุก 5ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507106thapladukschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510202
510100975102031051510203 บ้านทาทุ่งไผ่ 3ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2
510100995102051051510205 บ้านทาสองท่า 7ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507409Ubonkit2498@hotmail.com
510101025102081051510208 บ้านทาป่าสัก 2ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-507399tpsschool55@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510208
510101035102091051510209 บ้านทาป่าเปา 6ทาปลาดุกแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 thapapao@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510209
510101055102441051510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 3ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-540019pongmaelopschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510244
510101065102411051510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 5ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 053-546359huayhormschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510241
510101075102421051510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 6ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510242
510101085102401051510240 บ้านปงแม่ลอบ 1ทาแม่ลอบแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 pongmaelopschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510240
510101105102141051510214 บ้านหล่ายทา 9ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 061-3513275kruutonn44@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510214
510101115102151051510215 บ้านศาลาแม่ทา 3ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976381bansalamaethashool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510215
510101135102171051510217 บ้านร้องเรือ 6ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976612rongruea.lamphun@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510217
510101145102181051510218 บ้านดงสารภี 7ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 086-4327597dongsarapee@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510218
510101155102191051510219 วัดอรัญญาราม 2ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-006724aranyaramschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510219
510101175102111051510211 บ้านผาตั้ง 15ทาสบเส้าแม่ทา51140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976611phatang.lpn1@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510211
510101185102121051510212 บ้านดอยแก้ว 12ทาสบเส้าแม่ทา511140กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 053-976011doikaew.lpn1@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1051510212
510101725103101051510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 14ทากาศแม่ทา51170กลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510310


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ