ข้อมูลสถานศึกษา อ.ป่าซาง 30 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
510101195100971051510097 บ้านหนองบัว 2ท่าตุ้มป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508666nongbua360@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510097
510101205100981051510098 บ้านหนองเกิด 3ท่าตุ้มป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508698admin@ng.ac.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510098
510101235101101051510110 บ้านห้วยไฟ 6นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-540031huayfai82@gmail.comhf.pasang3.net
510101245101111051510111 บ้านน้ำย้อย 10นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 089-2617591bny137@gmail.comwww.ny.pasang3.net
510101265101131051510113 บ้านโป่งรู 5นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555135pongru1959@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510113
510101275101141051510114 บ้านโทกน้ำกัด 3นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555380toknamkad@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510114
510101285101151051510115 วัดนครเจดีย์ 13นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555255nakornjd@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510115
510101295101161051510116 วัดหนองสมณะ 12นครเจดีย์ป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-555-123nongsamana@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510116
510101305101061051510106 บ้านป่ารกฟ้า 9น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508699
510101315101071051510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย 1น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508574LaopakoiSchool2494@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510107
510101325101081051510108 วัดน้ำดิบ 7น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508696surachet.ron@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510108
510101335101091051510109 บ้านห้วยอ้อ 2น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508743huayor@hotmail.com
510101345101021051510102 บ้านไร่ดง 15น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-508082raidongschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510102
510101375101051051510105 บ้านหนองผ้าขาว 5น้ำดิบป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-529539NPK51010137@gmail.com
510101395100941051510094 วัดเจดีย์สามยอด 6บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-593252
510101405100921051510092 วัดบ้านเรือน 3บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 watbanruan092@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510092
510101425100901051510090 บ้านหนองดู่ 1บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-004185nds104@outlook.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510090
510101435100911051510091 วัดบ้านเหล่า 2บ้านเรือนป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-593474watbanloa@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510091
510101445100951051510095 วัดบ้านก้อง 1ปากบ่องป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521661ban-kongsch2010@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095
510101465100761051510076 บ้านฉางข้าวน้อย 3ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521654changkaownoi@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510076
510101475100771051510077 บ้านล้องหนองหอย 2ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521996https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510077
510101485100751051510075 บ้านป่าซาง 1ป่าซางป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521881banpasang_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510075
510101495100881051510088 บ้านสะปุ๋ง 3ม่วงน้อยป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521828sapongschool11@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510088
510101515100871051510087 บ้านป่าตาล 2ม่วงน้อยป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-005330pidsamai035@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510087
510101545100851051510085 วัดช้างค้ำ 6มะกอกป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 053-030331makokcenter@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510085
510101565100821051510082 บ้านกองงาม 1แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521747data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510082
510101575100801051510080 วัดบ้านดอน 7แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-572441watbandonschool@outlook.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510080
510101585100811051510081 บ้านหนองเงือก 5แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-521987nongnguak@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510081
510101595100781051510078 วัดป่าบุก 3แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053-557165data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510078
510101605100791051510079 บ้านดอนตอง 4แม่แรงป่าซาง51120กลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 053-557165Dontongschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510079


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ