ข้อมูลสถานศึกษา อ.บ้านธิ 6 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
510101615102671051510267 วัดบ้านธิ บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 1229 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101625102681051510268 วัดสันทราย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 1339 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101635102691051510269 วัดป่าสัก บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
510101665102721051510272 วัดศรีดอนชัย บ้านธิบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
510101685102741051510274 บ้านห้วยไซ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 22812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
510101705102761051510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ห้วยยาบบ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 23412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ