ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101725103101051510310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ชื่อ (อังกฤษ)banpalao poopang
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510310
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.3020268
Longitude
99.068309
Tabe 3
Tab 5