ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยไซ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101685102741051510274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไซ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaysai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยยาบ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-984529ban_huaysai@windowslive.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510274
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6908714
Longitude
99.1580436
Tabe 3
Tab 5