ข้อมูลสถานศึกษา
วัดป่าสัก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101635102691051510269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Watpasak school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-985392wadpasak_school@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510269
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6485046
Longitude
99.1087243
Tabe 3
Tab 5