ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าตาล
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101515100871051510087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าตาล
ชื่อ (อังกฤษ)Patan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงน้อย
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-005330pidsamai035@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510087
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.480325
Longitude
98.9359019
Tabe 3
Tab 5