ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบ้านก้อง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101445100951051510095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านก้อง
ชื่อ (อังกฤษ)Wat Bankong School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากบ่อง
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-521661ban-kongsch2010@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5386461
Longitude
98.9340195
Tabe 3
Tab 5