ข้อมูลสถานศึกษา
วัดหนองสมณะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101295101161051510116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองสมณะ
ชื่อ (อังกฤษ)Wadnongsamana
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-555-123nongsamana@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510116
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4609935
Longitude
98.8688989
Tabe 3
Tab 5