ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโทกน้ำกัด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101275101141051510114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโทกน้ำกัด
ชื่อ (อังกฤษ)BANTOKNAMKAD
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนครเจดีย์
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-555380toknamkad@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510114
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4351524
Longitude
98.871446
Tabe 3
Tab 5