ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101195100971051510097
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)nongbua school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตุ้ม
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-508666nongbua360@hotmail.co.thhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510097
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4814254
Longitude
98.8600305
Tabe 3
Tab 5