ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปงแม่ลอบ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101085102401051510240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงแม่ลอบ
ชื่อ (อังกฤษ)pongmaelop
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
pongmaelopschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510240
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.2657863
Longitude
98.9389201
Tabe 3
Tab 5