ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510101075102421051510242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ชื่อ (อังกฤษ)PongMaelorb Branch KhunKong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510242
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1823803
Longitude
99.0016509
Tabe 3
Tab 5