ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทาปลาดุก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100965102021051510202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทาปลาดุก
ชื่อ (อังกฤษ)Thapladuk school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทาปลาดุก
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-507106thapladukschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510202
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4903259
Longitude
99.1943123
Tabe 3
Tab 5