ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอยคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100795102271051510227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอยคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bandoikham School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-976964doikhamschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510227
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4038177
Longitude
98.9916025
Tabe 3
Tab 5