ข้อมูลสถานศึกษา
วัดทากาศ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100785102261051510226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทากาศ
ชื่อ (อังกฤษ)Wattakad School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-574499takadschool@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4140977
Longitude
98.9936526
Tabe 3
Tab 5