ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหมื่นข้าว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100765102241051510224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมื่นข้าว
ชื่อ (อังกฤษ)banhmunkhaw
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทากาศ
อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-574497mkschool2558@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4194766
Longitude
99.0122791
Tabe 3
Tab 5