ข้อมูลสถานศึกษา
วัดต้นโชค
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100685100731051510073
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดต้นโชค
ชื่อ (อังกฤษ)WATTONCHOK
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-563468tonchok_lp@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510073
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.4798606
Longitude
98.9582227
Tabe 3
Tab 5