ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านต้นผึ้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100595100651051510065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantonphung
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-093678"btp-school@hotmail.comidplan51010059@lpn1.go.th"
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6200663
Longitude
99.0326945
Tabe 3
Tab 5