ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองช้างคืน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100525100461051510046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองช้างคืน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGCHANGKUEN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองช้างคืน
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-982300nckschool2016@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510046
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.6531917
Longitude
99.0134984
Tabe 3
Tab 5