ข้อมูลสถานศึกษา
วัดป่าแดด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100445100451051510045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าแดด
ชื่อ (อังกฤษ)Watpadad
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-093327watpadadschool.lp@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510045
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5682588
Longitude
99.0276651
Tabe 3
Tab 5