ข้อมูลสถานศึกษา
วัดห้วยม้าโก้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100235100231051510023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดห้วยม้าโก้ง
ชื่อ (อังกฤษ)huaimakong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-584574huaimakong@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510023
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5019978
Longitude
99.0090247
Tabe 3
Tab 5