ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลลำพูน
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
510100075100421051510042
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลลำพูน
ชื่อ (อังกฤษ)anubanlanphun
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์51000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-511087anubanlamphun@gmail.comwww.ablpn.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.5692187
Longitude
99.0052109
Tabe 3
Tab 5