จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
1701,169631128-


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
51010001 วัดป่ายาง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 055--
51010002 วัดสันต้นธง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 0116--
51010004 บ้านศรีย้อย เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 0118--
51010005 บ้านสันมะนะ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 0----
51010007 อนุบาลลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 24121146--
51010008 วัดขี้เหล็ก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 826913-
51010012 ตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 01010--
51010019 วัดประตูป่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 0----
51010020 บ้านศรีสุพรรณ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 0741-
51010022 วัดสันป่าสัก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 0318--
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 021--
51010024 วัดน้ำพุ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 0311-
51010025 วัดหนองซิว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 01365-
51010030 บ้านสันป่าเหียง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 17367--
51010031 วัดสันคะยอม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 618816-
51010034 บ้านมะเขือแจ้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 01014--
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 0158-
51010037 วัดบ้านแจ่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 053--
51010038 วัดศรีบังวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 0123--
51010039 ตำบลริมปิง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 014105-
51010042 บ้านเวียงยอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 0----
51010044 วัดป่าแดด เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 1 053--
51010047 วัดหนองหล่ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 032--
51010048 วัดทุ่งยาว เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 035--
51010049 บ้านจำบอน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 0127--
51010051 วัดบ้านม้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 4 01523-
51010052 บ้านหนองช้างคืน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 011711-
51010059 บ้านต้นผึ้ง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 14344--
51010060 วัดเหมืองง่า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 52411--
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 055--
51010064 วัดกู่เส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 0137--
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 0712--
51010066 บ้านห้วยส้ม เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 09-3-
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 082--
51010068 วัดต้นโชค เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 3 099--
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 158015--
51010071 บ้านป่าเส้า เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 025--
51010072 เชตวันหนองหมู เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 095--
51010073 วัดฮ่องกอก เมืองลำพูนกลุ่มเครือข่ายฯ เมือง 2 10194--
51010076 บ้านหมื่นข้าว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 0----
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 01213--
51010078 วัดทากาศ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 0----
51010079 บ้านดอยคำ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 079--
51010081 บ้านป่าเลา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 0548-
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 03---
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 03---
51010084 บ้านศรีป้าน แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 21410--
51010088 บ้านแม่เมย แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 0237--
51010093 บ้านเหมืองลึก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 5142--
51010094 บ้านหนองยางไคล แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 0122--
51010096 บ้านทาปลาดุก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 0----
51010102 บ้านทาป่าสัก แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 08910-
51010103 บ้านทาป่าเปา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 2113--
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 072--
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 076--
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 054--
51010108 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 09510-
51010110 บ้านหล่ายทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 0103--
51010111 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 065--
51010113 บ้านร้องเรือ แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 3136--
51010114 บ้านดงสารภี แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 042--
51010115 วัดอรัญญาราม แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 0944-
51010117 บ้านผาตั้ง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 0103--
51010118 บ้านดอยแก้ว แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 1 5228--
51010119 บ้านหนองบัว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 01910--
51010120 บ้านหนองเกิด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 01056-
51010124 บ้านน้ำย้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 093--
51010126 บ้านโป่งรู ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5146--
51010127 บ้านโทกน้ำกัด ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 014--
51010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 8228--
51010129 วัดหนองสมณะ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 044--
51010130 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 0----
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 0177--
51010132 วัดน้ำดิบ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 02312--
51010133 บ้านห้วยอ้อ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 0----
51010134 บ้านไร่ดง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 0742-
51010137 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 0----
51010140 วัดบ้านเรือน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 057--
51010142 บ้านหนองดู่ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 024--
51010143 วัดบ้านเหล่า ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 01---
51010144 วัดบ้านก้อง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 0452-
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 01---
51010147 บ้านล้องหนองหอย ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 014--
51010148 บ้านป่าซาง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 01410--
51010149 บ้านสะปุ๋ง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 186--
51010151 บ้านป่าตาล ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 094--
51010154 วัดช้างค้ำ ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 2 5158--
51010156 บ้านกองงาม ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 045--
51010157 วัดบ้านดอน ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 04---
51010158 บ้านหนองเงือก ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 82877-
51010160 บ้านดอนตอง ป่าซางกลุ่มเครือข่ายฯ ป่าซาง 1 052--
51010161 วัดบ้านธิ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 0212--
51010162 วัดสันทราย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 10256--
51010163 วัดป่าสัก บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 0177--
51010166 วัดศรีดอนชัย บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 042--
51010168 บ้านห้วยไซ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 926126-
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิกลุ่มเครือข่ายฯ บ้านธิ 827107-
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง แม่ทากลุ่มเครือข่ายฯ แม่ทา 2 041--


ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version 2020.07